B icon

Polityka Bezpieczeństwa Danych Berlineo

Bezpieczeństwo Danych

 

Bezpieczeństwo danych ma w Berlineo najwyższy priorytet. Nasza działalność jest oparta o krajowe oraz unijne przepisy, których przestrzeganie jest dla nas kluczowe. Poza tym nasze procedury, infrastrukturę oraz zabezpieczenia dostosowujemy do restrykcyjnych wymagań naszych klientów, do których należą wiodące przedsiębiorstwa na świecie.

W konsekwencji wypracowaliśmy metody oraz wdrożyliśmy rozwiązania, dzięki którym zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa powierzanych nam danych.

Bezpieczeństwo danych w Berlineo

Aby spełnić wymagania formalno-prawne, jak również sprostać potrzebom naszych klientów, ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo informacji zostały w naszej organizacji sformalizowane. W ramach dwutorowych działań z jednej strony powstała Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityka Ochrony Danych Osobowych, zaś z drugiej strony wdrożyliśmy szereg rozwiązań oraz zabezpieczeń fizycznych i programistycznych pozwalających na osiągnięcie celów założonych we wspomnianych politykach.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji została sporządzona w celu zapewnienia i wykazania, że wszelkie dane, a między innymi dane osobowe, dane firmowe, treści zawieranych umów, zgłoszeń patentowych, warunki współpracy, cenniki, plany inwestycyjne, itp. przekazywane BERLINEO na potrzeby wyceny lub realizacji świadczonych przez BERLINEO usług tłumaczeniowych, są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z dobrymi praktykami w zakresie poufności informacji oraz zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w firmach tłumaczeniowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Z kolei Polityka Ochrony Danych Osobowych została opracowana i wdrożona w strukturze BERLINEO w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązujących w tym zakresie w ramach polskich oraz europejskich aktów prawnych.

Wyżej wymienione polityki stanowią dwa filary składające się z wewnętrznych reguł i zasad postępowania w naszej codziennej pracy, jak również w odniesieniu do naszych podwykonawców. Trzeci filar obejmuje nasze wszechstronne zabezpieczenia i metodykę, uważność w wykonywaniu bieżących zadań i podejmowaniu decyzji.

Wszystkie pytania oraz wątpliwości związane z bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych należy kierować do Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Danych powołanego przez Administratora Danych na adres:
bezpieczenstwo-danych@poczta.berlineo.pl.

Napisz do nas

Wyślij do nas zapytanie ofertowe - z chęcią doradzimy oraz przedstawimy konkretne rozwiązania dostosowane do określonych potrzeb.

Upuść pliki tutaj lub kliknij, aby przesłać. Można przesłać maksymalnie 10 plików.
Error Error
* wymagane
Zaznacz, aby kontynuować
Skontaktuj się
z nami

Napisz do nas

Wyślij do nas zapytanie ofertowe - z chęcią doradzimy oraz przedstawimy konkretne rozwiązania dostosowane do określonych potrzeb.

Zamknij

Napisz do nas

Nie wybrano pliku
* wymagane
Zaznacz, aby kontynuować