Nie potrzebuję tłumaczenia tego dokumentu
B icon

Nie potrzebuję tłumaczenia tego dokumentu

Oceń:
/ Aktualna ocena: 5

Konsumentom dokonującym zakupu towarów przez Internet przysługuje prawo do ich zwrotu bez podania przyczyny - oczywiście pod warunkiem, że kupiony produkt nie był używany i został zwrócony w odpowiednim terminie. Wszyscy bardzo szybko przyzwyczailiśmy się do tej wygodnej formy nabywania towarów, często nieprzemyślanego tudzież kompulsywnego.

W niektórych przypadkach to przyzwyczajenie konsumenci próbują przenieść również na płaszczyznę zamawianych przez nich usług. Chętnie omówię tę kwestię na przykładzie usług tłumaczeniowych, szczególnie w kontekście obcokrajowców spoza UE, którzy często zamawiają tłumaczenia uwierzytelnione.

Zamawianie towarów i usług przez Internet

W XXI wieku ciężko byłoby znaleźć osoby, które nie robią zakupów za pośrednictwem sklepów internetowych czy portali aukcyjnych online. Zakupy zdalne są proste, szybkie, wygodne i pozwalają oszczędzić, ponieważ w wielu przypadkach ceny są niższe niż w sklepach stacjonarnych. Zakupy internetowe stały się powszechne, a co za tym idzie, zmieniły się również przepisy prawa, które regulują kwestię umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa.

W przypadku Polski, kraju członkowskiego Unii Europejskiej, poruszaną kwestię reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2011 roku. Zgodnie z jej treścią konsument ma szereg praw w kontekście sprzedaży na odległość. W szczególnych przypadkach sprzedawcy wychodzą naprzeciw swoim klientom i rozszerzają prawo odstąpienia od umowy dając na przykład możliwość zwrotu towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym. Informują o tym swoich klientów w ramach regulaminów czy warunków sprzedaży towarów i usług.

Niestety (lub na szczęście) nie każdy zdalny zakup objęty jest prawem do odstąpienia od umowy bez konsekwencji. Zwrotowi nie podlegają na przykład produkty z krótkim terminem przydatności, towary szczelnie zamknięte, które zostały otwarte, alkohole czy też wszelkie produkty bądź usługi, które zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją klienta, a nie zostały prefabrykowane.

Usługi tłumaczeniowe a prawo zwrotu lub odstąpienia od umowy

Zawierając umowę z biurem tłumaczeń, a złożenie zlecenia na realizację tłumaczenia pisemnego ściśle określonego, dostarczonego przez klienta dokumentu stanowi zawarcie umowy, klient ma swoje prawa i obowiązki wynikające z tej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa. Oczywiście usługodawca, tu biuro tłumaczeń, też musi się  wywiązać ze swoich zobowiązań wobec klienta. Biuro ma też swoje prawa wynikające z umowy.

Jednym z praw przysługującym każdej ze stron jest prawo do odstąpienia od umowy. Jednak o ile w przypadku sprzedaży na odległość określonych produktów zgodnie z powyższą dyrektywą klient ma możliwość zwrotu towaru po jego dostawie, gdy tylko dotrzyma przewidzianych w dyrektywie terminów na zwrot, to efektu końcowego wykonanej usługi tłumaczenia klient zwrócić nie może. Dlaczego?

Usługi tłumaczeniowe - pisemne oraz ustne - oraz oferowane przez wiele firm działających w branży translatorskiej usługi okołotłumaczeniowe realizowane są na wyraźną zgodę klienta oraz zgodnie z jego indywidualnymi wytycznymi (zakres opracowania, rodzaj tłumaczenia, kombinacja językowa).

A więc w tym kontekście klientowi nie przysługuje prawa do zwrotu wykonanego tłumaczenia ani prawo do odstąpienia od umowy po dostawie przekładu. Klient nie może zatem oczekiwać zwrotu uiszczonej opłaty za prawidłowo i terminowo wykonane tłumaczenie.

Kiedy zatem klient może odstąpić od umowy? Zamawiając w Berlineo tłumaczenia klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje nasze Ogólne Warunki Handlowe (OWH). Regulują one cały przebieg współpracy między naszym biurem tłumaczeń a klientem, w tym również prawa i obowiązki każdej ze stron, o czym przeczytasz w dalszej części niniejszego artykułu.

Ogólne warunki handlowe biura tłumaczeń Berlineo

Inspiracją do napisania tego posta było nieuzasadnione żądanie zwrotu pieniędzy jednego z naszych klientów, który w ubiegłym roku zamówił u nas tłumaczenia uwierzytelnione. W tym przypadku Zleceniodawca oświadczył, że w międzyczasie okazało się, iż tłumaczenie dokumentów, których przekład świadomie nam powierzył, nie jest wymagane, więc oczekuje zwrotu poniesionych kosztów.

Należy zaznaczyć, że tłumaczenia uwierzytelnione nie są produktem prefabrykowanym, który po zwrocie można sprzedać innemu klientowi, a usługą wykonywaną na indywidualne zamówienie. Nie podlega więc zwrotowi.

To na kliencie spoczywa obowiązek ustalenia, jakie dokumenty musi przetłumaczyć w danej sytuacji lub w celu załatwienia sprawy w określonej instytucji (urzędzie, ambasadzie, sądzie, uczelni, itd.).

Każdy klient Berlineo ma oczywiście prawo odstąpienia od umowy w trakcie realizacji zlecenia. Prawo to wynika z naszych Ogólnych Warunków Współpracy i wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty związanej z anulowaniem zlecenia. Wysokość standardowej opłaty za anulowanie zlecenia jest wskazana w aktualnej wersji OWH dostępnych pod wskazanym powyżej linkiem.

Jednak standardowa wysokość opłaty za anulowanie obowiązuje tylko w przypadkach, w których koszty realizacji zlecenia do chwili skutecznego odstąpienia klienta od umowy są niższe od tej pierwszej. Jeżeli zatem koszt całkowity wykonania usługi był znacznie wyższy niż aktualnie obowiązująca opłata za anulowanie, a klient zdecydował się odstąpić od umowy w momencie, w którym dzieło było gotowe na przykład w 90%, koszt odstąpienia wyniesie 90% ceny ofertowej.

W związku z powyższym wszystkim naszym (obecnym i przyszłym) klientom zalecamy zapoznanie się z naszymi OWH, jak również przemyślane zakupy. Niestety w przypadku usług tłumaczeniowych klientom nie przysługuje prawo do zwrotu.

Skontaktuj się
z nami

Napisz do nas

Wyślij do nas zapytanie ofertowe - z chęcią doradzimy oraz przedstawimy konkretne rozwiązania dostosowane do określonych potrzeb.

Zamknij

Napisz do nas

Nie wybrano pliku
* wymagane
Zaznacz, aby kontynuować