B icon

Принципи захисту і конфіденційності даних

Загальні положення та умови, що регулюють співпрацю з клієнтами

Загальні умови надання перекладацьких послуг та правила користування вебсайтами компанії:

BERLINEO CENTRUM OBSŁUGI JĘZYKOWEJ Anna Komorska-Pastwa

з місцезнаходженням у Познані (61-501), Польща, за адресою: вул. Дольна Вільда 88B, офіс 10 (далі BERLINEO).

§1 Загальні положення

   1. BERLINEO є власником, зокрема, наступних вебсайтів та вебсторінок: www.berlineo.com та www.berlineo.pl.
   2. BERLINEO пропонує своїм замовникам перекладацькі послуги, включаючи письмовий та усний переклад, локалізацію, організацію конференцій, готельні послуги та оренду конференц-обладнання, а також послуги графічного дизайну та інші послуги, пов'язані з перекладом.
   3. Усі перекладацькі завдання, доручені BERLINEO , виконуються співробітниками BERLINEO або субпідрядниками - професійними перекладачами, коректорами або графічними дизайнерами.
   4. Всі ціни, вказані в пропозиціях  BERLINEO, , є цінами без ПДВ. У кожній пропозиції вказана інформація про вартість ПДВ, який додається до пропонованих цін. У випадку пропозицій, підготовлених для індивідуальних клієнтів, вказані ціни з ПДВ
   5. BERLINEO є зареєстрованим платником податків на товари та послуги, тому при постачанні послуг перекладу в межах Співтовариства суб'єктам господарювання з місцезнаходженням в Європейському Союзі, та які є зареєстрованими платниками податків на товари та послуги, ПДВ не стягується. У таких випадках Замовник сплачує ПДВ у своїй країні відповідно до законодавства. Вищезазначене не стосується компаній з місцезнаходженням на території Польщі.

§2 Надання послуг з письмового перекладу або локалізації

   1. Надсилаючи текст для перекладу та заповнюючи форму замовлення , Замовник повинен вказати будь-яку додаткову інформацію щодо призначення перекладу, передбачуваних одержувачів перекладу та способу його використання в , щоб надати BERLINEO повний набір даних, які дозволять адаптувати переклад до вимог Замовника. В іншому випадку переклад буде виконано відповідно до належних практик перекладацької індустрії. Замовник розміщує замовлення особисто або електронною поштою, підтверджуючи пропозицію, представлену BERLINEO , що рівнозначно укладенню договору.
   2. Описане у попередньому пункті підтвердження представленої пропозиції Замовником розуміється як: 
    • a. здійснення онлайн-платежу через доступні системи онлайн-платежів,
    • b. здійснення оплати традиційним банківським переказом на банківський рахунок, вказаний BERLINEO ,
    • c. оплата за місцезнаходженням BERLINEO - готівкою або безготівково. 
   3. До моменту підтвердження замовлення або здійснення оплати Замовником , пропозиції BERLINEO , зроблені електронною поштою або в традиційним способом, завжди є необов'язковими і не мають юридичної сили.
   4. В окремих випадках BERLINEO може поставити укладення договору та виконання замовлення на основі представленої пропозиції в залежність від отримання від  Замовника письмового дозволу на представництво юридичної особи, повної або часткової передоплати.
   5. У випадку укладення договору електронною поштою або особисто, BERLINEO зобов'язується перекласти редагований текст, що міститься в документі, надісланому Замовником , на зазначену цільову мову професійно та відповідно до мистецтва перекладу. Переклади виконуються залежно від змісту та характеру оригінального тексту, буквальним чином або таким, що передає зміст, та відповідно до культурних вимог відповідної мовної області. Включення до перекладу специфічної лексики, запровадженої та використовуваної Замовником , можливе після попереднього узгодження з BERLINEO та виключно на основі наданих довідкових матеріалів, таких як попередні переклади разом з відповідними оригінальними текстами, списки з лексикою, глосарії, які будуть надані BERLINEO  Замовником під час розміщення замовлення. В іншому випадку професійна та спеціалізована термінологія буде перекладена відповідно до загальноприйнятих критеріїв якості та стандартів перекладу. Якщо чітко не вказано інше, нередаговані елементи, що містять вміст, не входять до обсягу замовлення.
   6. Доставка готового перекладу здійснюється одним з наступних способів :
    • a. Замовник отримає електронного листа з файлом готового перекладу у вкладенні,
    • b. у випадку засвідчених перекладів, їх доставка здійснюється за рахунок Замовникапоштою, через поштомат або кур'єрською службою, або в особливих ситуаціях Замвоник отримує переклад в одному з офісів BERLINEO,
    • c. будь-яким іншим способом, попередньо узгодженим між Сторонами .
   7. BERLINEO надає можливість своїм Замовникам розміщувати замовлення у спосіб, зручний для Замовників . Замовник може, наприклад, надіслати запит на пропозицію, що містить документ з текстом, який потрібно перекласти, на одну з електронних адрес, вказаних на сайтах BERLINEO , із зазначенням мови перекладу та з урахуванням інформації, що міститься в пункті . 1 вище. У відповідь BERLINEO надасть Замовнику цінову пропозицію. У випадку підтвердження замовлення з боку Замовника, BERLINEO приступає до виконання замовлення.
   8. У разі завантаження файлу з готовим перекладом за допомогою поштової програми і збереження його на жорсткому диску або іншому носії інформації Замовника, Замовник несе відповідальність за безпеку і коректність збереження файлу та звільняє BERLINEO від будь-якої відповідальності за некоректне збереження файлів. У випадку іншої попередньо узгодженої форми доставки файлу перекладу або завіреного перекладу, наприклад, кур'єрською службою, BERLINEO не несе відповідальності за дії та спосіб доставки, що здійснюється третіми особами. BERLINEO , однак, докладе всіх зусиль для належного захисту під час транспортування.документів, що містять завірений переклад та/або оригінали документів Замовника , переданих BERLINEO.
   9. У випадку, якщо Замовник виявить явні дефекти в поставленій роботі , Замовник зобов'язаний негайно після отримання роботи письмово повідомити BERLINEO про виявлені дефекти разом із зазначенням дефектів. У разі виявлення прихованих дефектів , Замовник зобов'язаний повідомити про них BERLINEO негайно , як тільки вони будуть виявлені. Термін, протягом якого  Замовник може повідомити BERLINEO про дефекти, передбачений відповідними положеннями Цивільного кодексу Польщі .
   10. Якщо переклад має недоліки або відхиляється від договірних домовленостей, Замовник повинен встановити термін не менше 14 днів для виправлення роботи. BERLINEO звільняється від внесення виправлень у роботу у випадку, якщо Замовник несе відповідальність за недоліки або розбіжності, наприклад, в результаті надання неправильної або неповної додаткової інформації або надсилання неправильних вихідних текстів. BERLINEO звільняється від внесення виправлень у роботу також у випадку, якщо дефект виник в результаті виконання роботи відповідно до вказівок Замовника, які BERLINEO поставила під сумнів жила з повним обґрунтуванням і попередила Замовника про передбачувані наслідки їх застосування. Після закінчення строку для виправлення , Замовник може відмовитися від договору або вимагати зменшення ціни, якщо  BERLINEO не виправить недоліки своєчасно. Вищезазначені претензії виключаються в , якщо недоліки та/або невідповідності лише незначно знижують цінність і корисність роботи.
   11. Замовник може відмовитися від договору в будь-який час до завершення виконання замовленого перекладу. Якщо Замовник відмовляється від договору щодо замовлення, яке вже було передано перекладачеві або іншому субпідряднику, стягується плата за скасування замовлення в розмірі 100,00 злотих нетто (прописом: сто злотих, 00/100 грошів). Якщо виконання замовленого перекладу було розпочато до моменту відмови від договору з боку Замовника, а витрати, пов'язані з виконаною досі роботою, перевищують суму 100,00 злотих без ПДВ, то плата стягується пропорційно до ступеня просування перекладацьких робіт, а Замовник отримує ту частину роботи, яка була виконана до моменту відмови від договору.
   12. Усі матеріали та документи, які Замовник надав у розпорядження BERLINEO з метою виконання даного замовлення, повинні бути повернуті Замовнику негайно після завершення замовлення. Електронні матеріали, які BERLINEO отримала для належного виконання роботи, разом з файлами, що містять оригінальний текст і переклад, зберігаються BERLINEO відповідно до впровадженої Політики інформаційної безпеки, Політики захисту персональних даних, а також чинного законодавства.

§3 Надання послуг усного перекладу, конференц-послуг та оренди конференц-техніки

   1. BERLINEO також надає послуги усного перекладу, включаючи послідовний і синхронний переклад, а також послуги з обслуговування конференцій та оренди конференц-техніки. Усі оцінки послуг виконуються у традиційному порядку на підставі запиту Замовника та на основі такої інформації: дата та місце надання послуг, комбінація мов, тривалість послуг, кількість перекладачів, а у випадку надання конференц-послуг та оренди конференц-техніки - додатково кількість кабін, кількість та вид звукового обладнання, кількість учасників тощо.
   2. Пропозиції на послуги, описані в пункті 1, завжди готуються індивідуально і завжди обмежені в часі відповідно до інформації, що міститься в пропозиції.
   3. Замовник може відмовитися від договору на усний переклад, оренду конференц-техніки або конференц-послуги до початку надання послуги. У випадку, якщо Замовник відмовляється від договору, з нього будуть стягнуті витрати на підготовку усних перекладачів до виконання завдання, а також будь-які витрати на скасування бронювання конференц-залу, бронювання номерів у готелі та конференц-техніки у розмірі:
    • a. 25% від вартості послуги у разі скасування за два тижні до запланованого початку виконання послуги,
    • b. 50% від вартості послуги у разі скасування за сім днів до запланованого початку виконання послуги,
    • c. 80% від вартості послуги у разі скасування менш ніж за сім днів до запланованого початку виконання послуги,
    • d. 90% від вартості послуги у разі скасування у заплановану дату початку виконання послуги.
   4. У разі зміни дати виконання послуги Замовник несе витрати на скасування бронювання конференц-залу, бронювання номерів у готелі та конференц-техніки відповідно до пункту 3, підпунктів a-d.
   5. Видача комплектів гарнітури учасникам конференції здійснюється на підставі списку учасників, надісланого на адресу BERLINEO Замовником  не пізніше, ніж за добу до початку виконання, або на підставі посвідчення особи, пред'явленого учасником співробітникам технічної підтримки, що забезпечується BERLINEO. У разі неповернення всіх виданих комплектів або у разі виявлення навмисного механічного пошкодження, відповідальність несе Замовник.
   6. У разі замовлення лише послуг синхронного перекладу, Замовник зобов'язаний забезпечити відповідну конференц-техніку, необхідну для належного виконання послуги, згідно з належною практикою виконання такого типу перекладацьких замовлень, а також належні умови праці для перекладачів. BERLINEO не несе відповідальності за відсутність або несправність конференц-техніки, що може перешкоджати належному виконанню послуги синхронного перекладу, довіреної BERLINEO .
   7. Компанія BERLINEO цим заявляє, що для виконання завдань синхронного перекладу потрібні два кваліфіковані перекладачі-синхроністи на мовну комбінацію. Повну відповідальність за будь-яке відхилення від цього правила, здійснене за письмовим запитом Замовника, і за наслідки цього несе Замовник.
   8. BERLINEO також заявляє, що в деяких випадках для забезпечення послідовного перекладу можуть знадобитися послуги двох усних перекладачів на дану мовну комбінацію. У разі відхилення від вищезазначеного за письмовим запитом Замовника всупереч прямим рекомендаціям BERLINEO, відповідальність за наслідки несе виключно Замовник.
   9.  Однією з основних передумов належного виконання усного перекладу - як послідовного, так і синхронного - є своєчасне надання BERLINEO Замовником необхідних матеріалів, таких як розклад зустрічі/конференції, презентації доповідачів, зміст виступів, спеціалізовані глосарії та будь-які інші допоміжні матеріали, щоб перекладачі могли підготуватися до належного надання послуги. Якщо необхідні матеріали не будуть надані, BERLINEO не несе відповідальності за будь-які проблеми з перекладом спеціалізованої галузевої лексики.

§4 Оплата послуг і умови платежів

   1. Якщо не узгоджено інше, оплата BERLINEO за виконання даного замовлення, зазначеного в пропозиції, сплачується у випадку нових Замовників та неперевірених Замовників заздалегідь шляхом перерахування на вказаний банківський рахунок BERLINEO, а у випадку постійнихЗамовників та перевірених Замовників у строк 14 днів з дня отримання готового перекладу, локалізації або завершення усного перекладу чи оренди конференц-техніки, якщо Сторони не домовилися про інші строки та інші умови оплати.
   2. У разі затримки платежу BERLINEO може вимагати від Замовника сплати встановлених законом відсотків відповідно до чинного польського законодавства.
   3. Розрахунки та оплата здійснюються у валюті рахунку-фактури з ПДВ та відповідно до умов, що містяться в пропозиції на виконання даного замовлення.

§5 Авторські права

   1. Якщо при виконанні послуги перекладу виникає твір у розумінні закону про авторське право, BERLINEO передає Замовнику на ексклюзивній основі всі авторські права, що стосуються даного перекладу, в обсязі:
    • a. копіювання на будь-який носій,
    • b. копіювання повністю або частково в будь-якому перекладеному матеріалі,
    • c. показу або презентації на конференціях, навчальних зустрічах, зборах,
    • d. використання у видавничих матеріалах, аудіовізуальних та комп'ютерних засобах масової інформації всіх видів, а також продажу або обміну та іншого відчуження твору третім особам, у формі позики та оренди, без територіальних, часових, фінансових або тематичних обмежень.
   2. Передача авторських майнових прав відбувається одразу після повної сплати суми, що підлягає сплаті на рахунок BERLINEO за виконання даного перекладу.
   3. BERLINEO передає Замовнику право використовувати похідні авторські права і, зокрема, використовувати переклад повністю або частково, а також поєднувати будь-який такий твір з іншими творами і опрацьовувати його шляхом додавання різних елементів, оновлення, модифікації.
   4. BERLINEO передає Замовнику право на використання перекладів у наступних сферах (сферах використання):
    • a. фіксація, копіювання, введення в пам'ять комп'ютерів і серверів комп'ютерних мереж,
    • b. відтворення будь-яким способом, розміщення на ринку,
    • c. публічне виконання або відтворення, виставка, показ,
    • d. найом, оренда, надання в безоплатне користування,
    • e. трансляція через дротове або бездротове відео чи аудіо через наземну станцію, трансляція через супутник,
    • f. комп'ютерна передача (широкосмугова мережа, Інтернет) та дозвіл на створення та передачу компіляцій.
   5. BERLINEO заявляє, що переклади не будуть порушувати авторських прав або прав третіх осіб.

§6 Принципи захисту і конфіденційності даних

   1. До захисту персональних даних в BERLINEO ставляться серйозно. Ми завжди дотримуємося положень Закону про захист персональних даних У цьому параграфі описано ситуації, у яких збираються дані наших Замовників.
   2. Персональні дані, які ми збираємо, стосуються лише осіб, які реєструються за допомогою реєстраційних форм, доступних на вебсторінках та/або вебсайтах BERLINEO з метою укладення договору в обсязі перекладацьких послуг, що надаються BERLINEO  Ми збираємо лише ті персональні дані, які нам потрібні, і робимо це чесним та законним способом.
   3. Всі дані, включаючи персональні дані, дані компанії, зміст укладених договорів, патентних заявок, умови співпраці, прайс-листи, інвестиційні плани тощо, які передаються BERLINEOдля цілей розрахунку вартості або реалізації послуг перекладу, опрацьовуються та захищаються відповідно до належної практики у сфері конфіденційності інформації та відповідно до правових вимог щодо принципів опрацювання та захисту даних в перекладацьких компаніях, включаючи Регламент Європейського Парламенту та Ради( ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46 / ЄС (GDPR).
   4. Беручи до уваги діяльність, пов’язану з послугами перекладу, опрацювання персональних даних вBERLINEO слід розділити на два види:
    • а) опрацювання персональних даних, які збирає безпосередньоBERLINEO з метою підготовки пропозицій щодо виконання пропонованих послуг перекладу, виконання замовлених клієнтами послуг перекладу та їх врегулювання, а також розгляду можливих рекламацій клієнтів,
    • б) опрацювання даних (включаючи, зокрема, Персональні дані, Конфіденційні дані), що містяться в документах, які надаютьсяBERLINEO клієнтами для перекладу.
   5. Щодо опрацювання даних, отриманих у зв’язку із здійсненням перекладацької діяльностіBERLINEO, ,усі її працівники та суб'єкти, якимBERLINEOсубдоручає опрацювання даних, зобов'язані зберігати усі надані дані в таємниці. Вищезазначене зобов'язання чітко виражене у формі положень договорів, які укладає BERLINEO  з працівниками та субпідрядниками.
   6. Для ефективного здійснення захисту персональних данихBERLINEO забезпечує:
    • a) фізичні, технічні та організаційні рішення , що відповідають загрозам і категоріям даних, які підлягають захисту,
    • б) контроль і нагляд за опрацюванням персональних даних,
    • в) моніторинг застосованих заходів захисту.
   7. Доступ до зібраних даних користувача та Замовників мають тільки працівники BERLINEO. Це не стосується документів, які потрібно перекласти, або допоміжних матеріалів, які надаються Замовником,доступ до яких мають як працівники, так і відповідні співпрацівники і субпідрядники BERLINEO які відповідають за опрацювання замовлених Замовником перекладацьких послуг.
   8. Під час перегляду вебсторінок та/або вебсайтів BERLINEO використовуються файли cookie. Файли cookie — це невеликі текстові файли, які сторінки та вебсайти BERLINEO збирають під час їх перегляду та зберігають на локальному жорсткому диску користувача. Ці файли збирають інформацію, яка дозволяє користувачам швидший та більш персоналізований доступ до вмісту вебсторінок і вебсайтів BERLINEO. Файли cookie також зберігають інформацію про користувача, його вподобання та налаштування сайту. Файли cookie використовуються BERLINEO також для статистичних цілей. Кожен користувач може вимкнути та / або видалити файли cookie в будь-який час. Усі веб-браузери пропонують можливість блокувати файли cookie або видаляти їх із локального диска. На вебсторінках постачальників браузерів є докладні інструкції щодо блокування та видалення файлів cookie.

§7 Форс-мажор

   1. Під форс-мажорними обставинами слід розуміти раптову подію, що знаходиться поза контролем як Замовника, так і BERLINEO, коли під час укладення договору неможливо було передбачити цю подію та її наслідки, які вплинули на здатність Сторони виконати договір, і коли неможливо було уникнути самої події або, принаймні, її наслідків.
   2. BERLINEO не несе відповідальності за дефекти і затримки, які викликані форс-мажорними обставинами, такими як збої в роботі комп'ютерного обладнання, збої в роботі Інтернету і телефонних ліній, збої, а також перерви в обслуговуванні постачальників веб-програмного забезпечення, перебої в подачі електроенергії і т.д., а також затримки з вини Замовника.
   3. BERLINEO не несе відповідальності перед Замовниками за невиконання або неналежне виконання послуги з причин, пов'язаних з діями третіх осіб (наприклад, операторів телекомунікаційних мереж) або викликаних форс-мажорними обставинами.
   4. BERLINEO зобов'язується повідомити Замовника про форс-мажорні обставини, як тільки вони виникнуть.

§8 Кінцеві положення

   1. Зміни та доповнення до цих Загальних умов надання перекладацьких послуг є чинними на майбутнє.
   2. Загальні умови надання перекладацьких послуг та укладені на їх основі договори регулюються польським законодавством.
   3. У питаннях, не врегульованих цими Загальними умовами надання перекладацьких послуг , застосовуються відповідні положення польського законодавства, зокрема Цивільного кодексу.
   4. Усі спори, що випливають з цих Загальних умов надання перекладацьких послуг або з договорів, укладених між BERLINEO та Замовником , які не можуть бути вирішені за взаємною згодою, вирішуються в суді за місцезнаходженням BERLINEO.
   5. У разі розбіжностей між польською версією цих Загальних умов надання перекладацьких послуг та їх перекладом на іншу мову, польська версія в будь-якому випадку є обов'язковою.
Brak menu w innym języku o takiej nazwie

Напишіть нам

Надішліть нам запит -ми з радістю проконсультуємо вас і запропонуємо конкретні рішення з урахуванням ваших потреб.

Upuść pliki tutaj lub kliknij, aby przesłać. Można przesłać maksymalnie 10 plików.
Error Error
* поля, обов’язкові для заповнення
Поставте прапорець, щоб продовжити
Зв'яжіться з нами

Напишіть нам

Надішліть нам запит - ми з радістю проконсультуємо вас і запропонуємо конкретні рішення з урахуванням ваших потреб.

Закрити

Напишіть нам

Файл не вибрано
* поля, обов’язкові для заповнення
Поставте прапорець, щоб продовжити