B icon

tłumaczenia dla branży gospodarki odpadami na język niemiecki, angielski, hiszpański

Tłumaczenia środowiskowe oraz ekologiczne

 

Tłumaczenia środowiskowe to kolejna istotna usługa oferowana przez Berlineo. Przekład konsekutywny podczas reorganizacji zarządu i kierownictwa w polskim oddziale międzynarodowego koncernu czy tłumaczenia umowy handlowej - sektor gospodarki odpadami nie ma dla nas tajemnic. Nasi tłumacze czują się też bardzo pewnie w zakresie technicznych urządzeń wykorzystywanych w tej branży. Kruszarki, prasy czy instalacje spalania odpadów komunalnych, to tylko niektóre z maszyn, które znamy od podszewki.

Tłumaczenia środowiskowe

Tłumaczenia dla firm działających w przemyśle gospodarki odpadami

Gospodarka odpadami to specyficzny sektor polskiej gospodarki. Specyficzny o tyle, że z punktu widzenia zwykłego obywatela wydaje się nieskomplikowany a wręcz banalny. Co bowiem może być złożonego w utrzymywaniu czystości w miastach?

Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. Gospodarowanie odpadami wymaga doskonałego zaplecza organizacyjnego i technicznego. W 2013 roku miała miejsce nowelizacja ustawy śmieciowej, która narzuciła na włodarzy miast i gmin obowiązek reorganizacji gospodarki nieczystościami. Wprowadziła ona szereg istotnych zmian, do których trzeba było się szybko dostosować. Najistotniejszą z nich okazał się obowiązek segregowania odpadów. To w naturalny sposób zrodziło konieczność zapewnienia zaplecza organizacyjnego: odpowiednich pojemników na odpady, floty wywożącej nieczystości, a także sortowni i spalarni.

Za organizacją gospodarki odpadami stoi Unia Europejska - a to rodzi kolejne obowiązki i potrzeby branży. Większość partnerów biznesowych w tym zakresie to międzynarodowe koncerny. Z tego względu zapotrzebowanie na usługi biur tłumaczeń w tym sektorze gospodarki jest bardzo duże.

Przepisy i sposób realizacji wielu działań narzuca bezpośrednio Unia Europejska. Z tego względu miasta, gminy i wsie są “rozliczane” z działań przed przedstawicielami urzędów z ramienia Unii. Niezbędna jest więc nie tylko sprawna komunikacja wewnętrzna w każdej jednostce organizacyjnej polskiej firmy, ale także zewnętrzna - często z zagranicznymi przedstawicielami. Równie swobodny musi być przepływ wszelkich dokumentów.

Nowe inwestycje czy składowiska, zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu przedsiębiorstw - każdy strategiczny ruch wymaga zatwierdzenia przez centralę. To z kolei wiąże się z koniecznością tłumaczenia pisemnego całej dokumentacji na język obcy.

Berlineo realizuje tłumaczenia dla branży gospodarki odpadami zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Przekładamy na język obcy ustawy, specyfikacje, umowy (handlowe i pracownicze), instrukcje obsługi i inne dokumenty. Zajmujemy się również tłumaczeniem ustnym - podczas szkoleń, konferencji i wszelkich spotkań biznesowych.

Tłumaczenia ustne dla sektora gospodarki odpadami

Tłumaczenia środowiskowe to istotne wsparcie dla sektora gospodarki odpadami. Współpraca z zagranicznymi partnerami nie ogranicza się tylko do zakupu maszyn czy floty, czy tłumaczenia dokumentacji.

Budowa lub modernizacja dużych instalacji, takich jak spalarnie śmieci czy sortownie to bardzo skomplikowane przedsięwzięcia, do których realizacji niezbędny jest szereg specjalistów z różnych dziedzin. Sprawna i właściwa organizacja wymaga skoordynowania wielu podwykonawców, producentów, a także dostawców maszyn i urządzeń

W większości przypadków to partnerzy zagraniczni. Pisemne tłumaczenia dokumentów nie będą w tym przypadku wystarczające. Na potrzeby szkoleń, konferencji, spotkań negocjacyjnych czy prac budowlanych, instalacyjnych lub serwisowych niezbędne stają się również tłumaczenia ustne.

Najwyższą jakość obsługi w zakresie przekładu na język obcy gwarantuje Berlineo. Zrzeszamy tłumaczy różnych języków - zarówno europejskich jak i spoza kontynentu. To specjaliści, którzy doskonale posługują się zarówno codziennym językiem jak i specjalistycznym słownictwem branżowym.

Dzięki temu zarówno tłumaczenia pisemne jak i ustne są bardzo dokładne.

Tłumaczenia środowiskowe - cennik

Cena tłumaczenia specjalistycznego na język angielski
od 45,00 zł netto
Cena tłumaczenia specjalistycznego na język niemiecki
od 45,00 zł netto
Cena tłumaczenia specjalistycznego na język rosyjski
od 45,00 zł netto
Cena tłumaczenia specjalistycznego na język ukraiński
od 45,00 zł netto

Napisz do nas

Wyślij do nas zapytanie ofertowe - z chęcią doradzimy oraz przedstawimy konkretne rozwiązania dostosowane do określonych potrzeb.

Upuść pliki tutaj lub kliknij, aby przesłać. Można przesłać maksymalnie 10 plików.
Error Error
* wymagane
Zaznacz, aby kontynuować
Skontaktuj się
z nami

Napisz do nas

Wyślij do nas zapytanie ofertowe - z chęcią doradzimy oraz przedstawimy konkretne rozwiązania dostosowane do określonych potrzeb.

Zamknij

Napisz do nas

Nie wybrano pliku
* wymagane
Zaznacz, aby kontynuować